Kerkuk (Kerkük)-Türkman-Az

Turkomans: Diasopra of Azerbaijanian Turks in Iraq- Günéy Azerbaycan, Quzéy Azerbaycan və İraq Türkmanları bir bütövün parçalarıdır

Monday, December 13, 2010

Fuzuli Azərbaycanlı deyildir, Türk və Iraqlıdır

Azərbaycan respublikasının rəsmi devlət görüşü Iraq Türklərindən olan Fuzuli və Nəsimini Azərbaycanlı olaraq tanır və dünyaya da belə tanıdır

Ancaq həman rəsmi devlət görüşü bugün Iraqda yaşayan Azərbaycan Türklərinin ucqarobası (diyasporası) olan Türkmanları, Azərbaycanlı olaraq tanımır və onların milli və siyasi haqlarını savunmur.

burada böyük bir çəlişki və tərslik, daha doğrusu tənaquz vardır məncə

Biz güney azərbaycan türkləri üçün azərbaycan respublikası türkləri ilə Iraq türkləri arasında iynə ucu qədər fərq yoxdur. ikisi də eyni türk xalqımızın altqurublarıdırlar.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home