Kerkuk (Kerkük)-Türkman-Az

Turkomans: Diasopra of Azerbaijanian Turks in Iraq- Günéy Azerbaycan, Quzéy Azerbaycan və İraq Türkmanları bir bütövün parçalarıdır

Friday, November 04, 2011

Iraqda Türk xalqımızın adı necǝ vǝ kimlǝrcǝ Türkmen`ǝ dǝyişdirildi?

Quzeydǝ xalqımızın adını Türk`dǝn Azǝrbaycanlı`ya, Güneydǝ Türk`dǝn Azǝri`yǝ vǝ İraqda Türk`dǝn Türkmǝn`ǝ dǝyişdirmǝnin batılı sömürgǝçilǝrin bir olduğunu artıq hamı bilmǝlidir, oysa bizim milli-etnik adımız TÜRK`dür:

''Tarihtir adil hakem
Sen kader men de Türk'em
Sen tek hür Türkiyemsin
Mense esir Kerkük'em ''

I Dünya savaşında Osmanlı Devletinden ayrılmış,Irak adı ile kurulan devletin
vatandaşları olarak varlıklarını sürdüren Türklerden ''Türkler'' diye söz edilmiştir.Bayat Türkleri,de denmiştir.Ancak Lozan Konferansı sırasında İngiliz heyeti Türkmenler olarak ifade etmiştir.Bun karşılık Türk deleğesi başkanı İsmet İnönü Türkmen ile Türk'ün eş anlamlı olduğunu ve Türkiye Türklerininde Türkmen olduklarını savunmuştur.Türkmenler yoğun olarak Telafer,Musul.Erbil,Altunköprü,Kerkük de yaşamaktadırlar.1958,de Bağdat'ta yayınlanan bir belgede 567.000 Türkmenin yaşadığı belirtilmiştir.1987 İnquiry Derğisi( Londra)ne göre Irak nüfusunun % 8,94,ü Türkmenler,den oluşurken .daha sonra ki sözde kaynaklarda Türkmenler % 2 olarak gösterilmiştir.1920 den itibaren Türkmenlere karşı büyük bir asimilasyon başlatılmıştır.Bu asimilasyonlar çoğu zaman toplu katliamlarla devam etmiştir.Saddam Hüseyin dönemi ve daha sonra ABD,nin Irak'ı işgaliyle devam eden süreçte ise Barzanı ve peşmergeleri tarafından sayısız saldırılara ve ölümlere maruz kaldılar.Türkmenlerin çoğunlıkta oldukları öz yurtlarına zorla Kürt nüfus yerleştirildi,belediyelerde ve Nüfus kayıtlarındaki birçok belğe ve evrak Kürt guruplarca imha edildi.Türkiye,deki siyasi iktidarlar Türkmenlere gereken desteği veremediler.Bunu gören Talabani ve Barzani gibi çete reisleride seslerini yükselterek Musul ve Kerkük'ün birer Kürt şehri ve yurdu olduğunu her fırsatta söyledirler.Tarihle ve gerçeklerle başdaşmadığı halde.Halen bir garanti ve güvenlikleri bulunmayan Türkmenler çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmektedirler.

HİKAYET

Irak derler
Kerkük,e Irak derler
Gözden yakın görünür
Gönülden ırak derler
Bilirsiz irahmetsiz
Toprağa çorak derler

Bu merak değil derttir
Dert ki demirden serttir
Öz vatanda gurbettir
Bu derde firak derler

İnkar eyle özünü
Bana döndür yüzünü
Şol Türkmenem sözünü
Dilinden bırak derler

Derim ki dedem.nenem
Ebe ecded Türkmenem
Kimine Büğdüz ,Bayat
Kimine Barak derler

Gah umutlarla dolar
Gah bahtıma küserem

Talih yar olmaz mene
Bağrıma taş basaram

Ey Tanrım burçlarıma
Ne gün bayrak asaram

Geçer beden yarası
Men gönülden küserem

Şiir:N.Y.Gençosmanoğlu

(Kazım Gültepe)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home