Kerkuk (Kerkük)-Türkman-Az

Turkomans: Diasopra of Azerbaijanian Turks in Iraq- Günéy Azerbaycan, Quzéy Azerbaycan və İraq Türkmanları bir bütövün parçalarıdır

Wednesday, August 08, 2012

sömürgeci dévletlerin böl ve yönet siyaseti

İraq ve İranda yaşayan Kürdler, Suriye Kürdlerini öz xalqları bilirler, onların qurduğu dévleti destekleyirler. Érmenistan Suriye Érmenilerini öz xalqı bilir, onları Qarabağda yérleşdirmek isteyir. Osétiya Cumhuriyeti bile Suriyenin Osét kökenlilerini öz xalqından bilir, onları Quzéy Osétiyaya qaytarmaq isteyir.

Biz de ise İstalinist Azerbaycançılarla Utancaq Paniranistler, ne tek Suriye ve İraqdakı Türkleri öz xalqımızı olaraq bilmirler, belke İranda sepelenmiş Türk qurupları da ayrı milletler-étnoslar olaraq qebul édirler. Onlar hetta İranın quzéybatısında yaşayan Türk xalqını bile iki Azerbaycanlı ve Azerbaycanlı olmayana (Hemedan, Téhran, Merkezi, ... ostanları Türkleri diye) bölmeye çalışırlar. Bu düşünceler Türk xalqına düşmençilikdir. Türk xalqımızı sömürgeci dévletlerin böl ve yönet siyaseti doğrultusunda yox étmek isteyen bu kimi İstalinist Azerbaycançı ve Utancaq Paniranist düşüncelerin sâhibleri eleşdirilmeli ve ifşa édilmelidir.

Syrian Ossetians seek to return to Russia

http://indrus.in/articles/2012/08/06/syrian_ossetians_seek_to_return_to_russia_16827.html

0 Comments:

Post a Comment

<< Home